top of page

DIECÉZNA RADA CČSH
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

    Diecézi tvoří náboženské obce nacházející se v rámci jejího obvodu. Diecéze je právnickou osobou oprávněnou jednat vlastním jménem a vstupovat do práv a povinností.    Diecéze uskutečňuje v rámci svého obvodu v součinnosti se svými náboženskými obcemi a vikariáty základní poslání církve a plní úkoly stanovené v Ústavě církve a v církevních řádech.    Diecézními orgány jsou diecézní shromáždění, diecézní rada, diecézní revizní finanční výbor, diecézní kárný výbor a orgány duchovní správy v diecézi. Diecézní shromáždění je nejvyšším orgánem diecéze a tvoří je zejména zástupci náboženských obcí v územní působnosti diecéze. Diecézní rada je pak správním, výkonným a dozorčím orgánem diecéze a je rovněž statutárním orgánem diecéze. Diecézní rada vykonává dohled nad náboženskými obcemi nacházejícími se v jejím obvodu.    Předsedou diecézní rady je biskup, který za diecézní radu rovněž jedná. Biskup stojí v čele duchovní správy v diecézi

1819186.webp

BISKUP,
PREDSEDA DIECÉZNEJ RADY

ThDr. Jan Hradil, Th.D., Dr. h. c

Česká 608,

66453,

Újezd u Brna

jan.hradil@volny.cz

DSC_8540_edited_edited.jpg

 

   PODPREDSEDA DIECÉZNEJ RADY

    Ing. Jiří Balajka, DrSc

Ostatní členovia DR:

RNDr. Vlastizdar Vágenknecht

Ing. Vladimír Peteratur

CSc.,PaedDR. Libor Klenovský, PhD.

ThMgr. Rastislav Mišura

Ing. Jan Koláček

kpt. ThMgr. Milan Graus

Mgr. Ľudmila Hladká

JUDr. Marta Šteffeková

JUDr. Tatiana Hurtíková

Viera Paštéková

Ján Požgay

Mrg. Tomáš Klenovský

Mgr. Peter Mojžišík

Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, Ph.D.

Ing.Ivan Šembera, PhD.

Diecézna rada CČSH v SR: Leadership
bottom of page