Bibles

CIRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

"Láska jest dar Boží, jimž člověk jest Bohu vzácen."

 

ČO JE CIRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ.

„Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země.“ Iz 42, 10

DSC_8539_edited_edited_edited.jpg
Image by Allef Vinicius

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

Začiatok o 9:00

Jozefská 8
Bratislava

BIBLICKÁ HODINKA

Každá streda o 16:00

Jozefská 8
Bratislava

Image by Sixteen Miles Out

 

   Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojuje snaha navrátit se k Bohu cestou, kterou nám ukázal Ježíš z Nazareta, kterou hledaly a nalézaly prvokřesťanské obce, putovali po ní Mistr Jan Hus a husité i dr. Karel Farský a zakladatelská generace této církve. O své církvi věří, že vznikla z milosti Boží proto, aby skrze ni byli do jediné svaté obecné církve přivedeni mnozí, kteří by jinak zahynuli bez spásy a v beznaději.

    Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.