top of page

Cirkevní predstavitelia CČSH

Duchovní a kazatelia z povolania:

   Jiří Vohryzka (ext.) - Viedeň (vohryzka.georg@hotmail.com, +43 650 4215 316)

   PaeDr. Libor Klenovský, PhD. - jahen

 

Poradný teologický zbor:

   Prof. PhDr. Jan Lášek, CSc., doc. ThDr. Kamila Veverková Ph.D., ThDr. Jan Schwartz,

   em. patriarcha, ThMgr.Mgr. Radek Zapletal

 

Diecézny revizný finančný výbor:

   Miloslava Podhorná - vedúca finančného výboru, JUDr. Marta Šteffeková, Ing. Eva Klenovská

 

Cirkevný kárny výbor:

   Mgr. Radek Zapletal

Cirkevné zastupiteľstvo:

   ThDr. Jan Hradil, ThD. - biskup, Ing. Jiří Balajka, DrSc., Mgr. Radek Zapletal

Diecézny stavebný výbor:

   ThDr. Jan Hradil, Th.D - biskup, Ing. Jan Koláček - predseda, Ing. Vladimír Petratur, CSc.,

   Ing. Božena Marková, Ing. Veronika Vágenknechtová, Ing. Ivan Šembera, PhD.,

   arch. Daniel Géč, akad. sochár Stanislav Mikuš

Diecézna rada CČSH v SR: Leadership
bottom of page